Par Veloklubs Līvāni

Par mums

Biedrība „Veloklubs Līvāni” tika dibināta 2008.gadā.
Biedrības galvenie darbības mērķi:
1.1. veicināt riteņbraukšanas popularitāti Līvānu novadā, Latgalē, Latvijā un Eiropā;
1.2. popularizēt riteņbraukšanu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu;
1.3. piedalīties ar velosportu saistītajās sacensībās un citās ar riteņbraukšanu un aktīvu dzīvesveidu saistītajās aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs;
1.4. organizēt velosporta sacensības un citas ar riteņbraukšanu un aktīvu dzīvesveidu saistītas aktivitātes ģimenēm, komandām un citiem interesentiem Līvānu novadā;
1.5. popularizēt un reklamēt velosportu un riteņbraukšanu atbalstošos uzņēmumus un organizācijas.

Biedrība "Veloklubs Līvāni" ir brīva un atvērta organizācija, par kuras dalībniekiem var kļūt jebkura Latvijas, Eiropas fiziska vai juridiska persona, kura akceptē biedrības definētos mērķus un uzdevumus saskaņā ar biedrības statūtiem un iekšējās kārtības noteikumiem.

Rekvizīti

Nosaukums: "Veloklubs Līvāni"
Reģistrācijas numurs: 40008122473
Juridiskā adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316, Latvija

Kontakti

+371 26350848

info@livelo-team.lv

Sabiedriskā labuma darbība

Biedrībai kopš 2010.gada 31.marta ir SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS statuss.
Galvenais sabiedriskā labuma darbības mērķis - SPORTA ATBALSTĪŠANA
AICINĀM Latvijas fiziskas un juridiskas personas kļūt par biedrības "Veloklubs Līvāni" atbalstītājiem, tādējādi veicot ieguldījumu Latvijas riteņbraukšanas un sporta attīstībā!
(vairāk info - pielikumā (AICINĀJUMS SPONSORIEM UN ATBALSTĪTĀJIEM))