Biedrības "Veloklubs Līvāni" juridiskā dokumentācija

 

Reģistrācijas apliecība

Statūti

PVN maksātāja reģistrācijas apliecība

Lēmums par Sabiedriskā Labuma Organizācijas (SLO) statusu 1.daļa

Lēmums par Sabiedriskā Labuma Organizācijas (SLO) statusu 2.daļa

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Biedrības "Veloklubs Līvāni" finanšu dokumentācija

 

2009.gada pārskats

Vadības ziņojums par 2009.gadu

2010.gada pārskats

Vadības ziņojums par 2010.gadu

2011.gada pārskats

Vadības ziņojums par 2011.gadu

2012.gada pārskats

Vadības ziņojums par 2012.gadu

2013.gada pārskats

Vadības ziņojums par 2013.gadu

2014.gada pārskats

Vadības ziņojums par 2014.gadu

2015.gada pārskats

Vadības ziņojums par 2015.gadu

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Biedrības rīkotās aktivitātes, mērķziedojumu fondi

 

  • Velosacensību "Livelo kauss XC" atbalsts

Ar 2009.gadu uzsāktas un plānotas kā ikgadējas, kalnu riteņbraukšanas velosacensības krosa vai maratona veidā, kurās galvenais uzsvars tiek likts uz to sportiskā līmeņa paaugstināšanu, sacensību formāta un organizācijas tuvināšanu starptautiskajiem riteņbraukšanas federācijas (UCI) noteikumiem. Galvenie līdzekļu izlietošanas mērķi: sacensību organizācijas kvalitātes celšana, trases kvalitātes celšana, drošības paaugstināšana distancē, balvu fonda palielināšana.

Informācija un atskaite par iepriekšējo gadu pasākumiem:

 

  • Velosacensību "Līvānu Velokross" un "Līvānu MTB Maratons" atbalsts

Ar 2008.gadu uzsāktas un plānotas kā ikgadējas, tradicionālas kalnu riteņbraukšanas velosacensības krosa, maratona vai pusmaratona veidā, kurās galvenais uzsvars tiek likts uz veloaktivitāšu, velosporta popularizēšanu Līvānu un apkārtējos novados, veloaktivitāšu pieejamības veicināšana visu vecumu iedzīvotājiem (bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem, pensijas vecuma cilvēkiem) neatkarīgi no dzimuma un sociālā stāvokļa. Galvenie līdzekļu izlietošanas mērķi: pieejamības veicināšana iedzīvotājiem (dalības maksu atcelšana), sacensību atpazīstamības veicināšana (reklāma, raksti plašsaziņas līdzekļos), balvu fonda paplašināšana, organizācijas kvalitātes celšana, drošības distancē paaugstināšana.

Informācija un atskaite par iepriekšējo gadu pasākumiem:

 

  • Velosacensību „Velokross „Sēlijas Pērle”” atbalsts

2013.gadā ar biedrības Gārsenes puses aktīvistu iniciatīvu un organizatorisko uzņemšanos, uzsākts riteņbraukšanas krosa sacensību seriāls kur uzsvars tiek likts uz interesantas, daudzveidīgas un tehniski sarežģītas trases izveidošanu un piedāvāšanu riteņbraucējiem. Seriālā uzsvars tiek likts arī kaimiņvalsts Lietuvas velosportistu piesaistīšanai, lai veidotu sacensības ar starptautisku pieskaņu. Galvenie līdzekļu izlietošanas mērķi: sacensību organizācijas kvalitātes paaugstināšana, sacensību balvu fonda izveide, trases distances tehniskās sarežģītības un daudzveidības paaugstināšana.

 

  • Velosacensību „Kūku Velokross” un „Kūku MTB Maratons” atbalsts

2015.gadā biedrība „Veloklubs Līvāni” sadarbībā ar vietējiem Krustpils novada aktīvistiem izveidoja jaunu, interesantu riteņbraukšanas krosa trasi Kūku pagastā un uzsāka jaunu riteņbraukšanas krosa seriālu „Kūku Velokross”. Bez tam, tajā pat 2015. Tika ieguldīts liels darbs un veikta daudz lielāka apkārtējā reģiona izpēte, kuras rezultātā tika secināts, ka Kūku reģions ir piemērots arī riteņbraukšanas maratona sacensību rīkošanai. Galvenie līdzekļu izlietošanas mērķi: riteņbraukšanas trases izveidošana, sacensību organizācijas kvalitātes paaugstināšana, sacensību balvu fonds. Ilgtermiņa mērķis: izveidot visaugstākajam, republikas un starptautiskajam līmenim atbilstošu sacensību trasi.

 

  • Latvijas Dzimšanas dienas velobrauciens

2013.gadā ar biedrības dalībnieku iniciatīvu uzsākts projekts kura ideja ir katrā Latvijas neatkarības gadadienā nobraukt tik kilometru cik Latvijai gadu. Pasākumam nav sacensību rakstura, tas orientēts uz plašu dalībnieku loku, kuri gatavi mest izaicinājumu garai distancei, ne pārāk omulīgos laika apstākļos, 18.novembrī. Galvenie līdzekļu izlietošanas mērķi: pasākuma organizācijas izmaksu segšana, pasākuma publicitātes veicināšana.

 

  • Biedrības darbības administratīvās kapacitātes paaugstināšana

Līdz ar darbības uzsākšanu biedrība pastāvīgi iegulda līdzekļus savas darbības pilnveidošanai, materiāli tehniskās bāzes paplašināšanai, sacensību organizācijas inventāra iegādei un tamlīdzīgām darbībām. Lai īstenotu šos pasākumus aktīvi tiek apgūts dažādu Eiropas Savienības un nevalstisko organizāciju atbalsta fondu finansējums. Biedrības darbības laikā tika iegūts finasējums no Nīderlandes fonda KNHM, kas tika izlietots sacensību organizācijai nepieciešamā inventāra iegādei, 2011.gadā tika akceptēts projekta iesniegums ES LEADER programmas ietvaros, saskaņā ar kuru ir saņemts finansējums 10 000 LVL apmērā, par kuru Līvānos tiks ierīkots biedrības sabiedriskais centrs un moderna velosipēdu remontdarbnīca, savukārt, 2013.gadā apgūts finansējums 18497 EUR apmērā Grīvas meža daudzfunkcionālās trases ierīkošanai Līvānu novadā. Biedrības dalībniekiem ir arī vairākas citas idejas kā paplašināt sabiedriskā labuma darbību. Galvenie līdzekļu izlietošanas mērķi: līdzfinansējuma nodrošināšana dalībai fondu finansējuma apgūšanai, materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai un pilnveidošanai.

 

  • Biedrības dalībnieku līdzdalības velopasākumos nodrošināšana un sportisko panākumu veicināšana

Viens no biedrības darbības pamatmērķiem ir tās dalībnieku līdzdalība dažādās velosporta sacensībās gan Latvijā gan ārvalstīs. Līdzdalība šajās sacensībās prasa arī attiecīgus ieguldījumus. Savukārt veicot ieguldījumus dalībnieku līdzdalībai velopasākumos, tiek veicināti arī sportiskie panākumi, kas savukāŗt stimulētu arvien vairāk sabiedrības locekļu, it sevišķi jauniešu, līdzdarbošanos biedrībā, biedrības velokomandā. Galvenie līdzekļu izlietošanas mērķi: dalībnieku pareiza treniņprocesa nodrošināšana, profesionāla trenera algošana, nokļūšanas izmaksas uz sacensībām un sacensību dalības maksas.

 

  • Atbalsts Grīvas meža daudzfunkcionālās trases izveidei Līvānu novadā

Biedrība ir uzsākusi realizēt vērienīgu projektu, kuras ietvaros Līvānu novada Grīvas mežā tiks izbūvēta jauna, apgaismota, daudzfunkcionāla trase 2 km garumā. Trase būs paredzēta riteņbraukšanai, skriešanai, nūjošanai un citām veselīga dzīvesveida aktivitātēm vasaras sezonā, kā arī slēpošanai slidsolī un klasiskajā solī ziemā. Teritorijā tiks izbūvēti divi tilti pāri gravai un viens tunelis - pārvads trases distancē. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt arī slēpju nomas punktu. Nākotnē trases teritoriju paredzēts aprīkot ar atpūtas vietām, un turpināt pilnveidot teritoriju izveidojot "atrakciju un piedzīvojumu trasi" un citu infrastruktūru veselīga dzīvesveida veicināšanai.
Galvenie līdzekļu izlietošanas mērķi: daudzfunkcionālās trases elementu izbūve saskaņā ar trases tehnisko projektu un nepieciešamā aprīkojuma iegāde trases funkcionalitātes nodrošināšanai. Ziedotājiem tiek dota izvēles iespēja kādā no trases elementiem vai aktivitātēm ziedojumu izlietot.

 

  • Citu aktivitāšu atbalsts

Ziedotājiem ir iespējas arī pašiem noteikt savus līdzekļu izlietošanas mērķus, speciālos fondus. Šiem ziedojumiem ir jāatbilst biedrības darbības mērķiem un pamatnostādnēm, kā arī jāsniedz sabiedrisks labums iedzīvotājiem.

 

 

Izvilkums par ziedojumiem no likuma "Par uzņēmuma ienākuma nodokli" (ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2009.gada 21.decembrim)

Izvilkums par ziedojumiem no likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2009.gada 21.decembrim)

 

Kontaktinformācija un norēķinu rekvizīti:

 

Biedrība "Veloklubs Līvāni"

reģ.Nr. LV40008122473

Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316

A/S "SEB Banka"
Konta Nr. LV62UNLA0050020461982

Swedbank A/S
konta Nr.  LV44HABA0551036030263

tālr.: +371 26350848 e-pasts: info[at]livelo-team.lv

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Hier freispiele casino ohne einzahlung zum Spielen und Gewinnen . find out more . The Link