Login Form
Biedrība „Veloklubs Līvāni” ir dibināta 2008.gada 8.janvārī

 

Biedrības galvenie darbības mērķi ir:

  • veicināt riteņbraukšanas popularitāti Līvānu novadā, Latgalē, Latvijā un Eiropā;
  • popularizēt riteņbraukšanu kā visiem pieejamu aktīvas atpūtas un veselību veicinošu sporta veidu;
  • piedalīties ar velosportu saistītajās sacensībās un citās ar riteņbraukšanu saistītajās aktivitātēs Latvijā un ārvalstīs;
  • organizēt velosporta sacensības un citas ar riteņbraukšanu saistītas aktivitātes ģimenēm, komandām un citiem interesentiem Līvānu novadā;
  • popularizēt un reklamēt velosportu un riteņbraukšanu atbalstošos uzņēmumus un organizācijas.

 

Biedrības darbības pamatnostādnes.

Biedrībā var iestāties jebkurš interesents kas vēlas aktīvi darboties saskaņā ar biedrības statūtiem un pamatnostādnēm biedrības darbības mērķu realizēšanai un sasniegšanai. Biedrības darbība pamatā vērsta uz kalnu riteņbraukšanas (MTB) disciplīnas attīstību un popularizēšanu, taču, ja rodas attiecīgi interesenti par citām riteņbraukšanas disciplīnām (BMX, MTBO, šoseja u.c.), tad arī šo interesentu aktivitātes ir atbalstāmas.

Stājoties biedrībā dalībnieks var izvēlēties vienu no divām līdzdalības iespējām, kļūstot vai nu par biedrības pilntiesīgu biedru vai nu par komandas dalībnieku.

Biedrības pilntiesīgiem biedriem, atšķirībā no komandas dalībniekiem, ir iespēja piedalīties biedrības pārvaldē, lemt par biedrības attīstības jautājumiem. Biedrības biedriem ir balsstiesības. Kļūt par biedrības biedriem tiek aicinātas aktīvas personas, kas varētu dot būtisku, gan idejisku, gan materiālu ieguldījumu velokluba attīstībai. Biedrības biedriem ir jāmaksā biedra nauda 15,00 EUR mēnesī. Lai kļūtu par biedrības biedru, ir jāaizpilda iesniegums biedriem, jāparaksta un jānosūta uz biedrības juridisko adresi, vai jānodod personīgi kādam no valdes locekļiem. Biedrības valde ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža, pieņems motivētu lēmumu par uzņemšanu vai neuzņemšanu biedrības rindās.

Biedrības komandas dalībniekiem ir tiesības piedalīties biedrības kopsapulcēs, izteikt idejas, priekšlikumus un ierosinājumus, bet nav balsstiesību. Komandas dalībniekiem ir tiesības saņemt visas tās pašas iespējas un privilēģijas no biedrības darbības, kā biedrības biedriem. Kļūt par komandas dalībniekiem tiek aicinātas jebkuras personas, kas vēlas patiesi aktīvi piedalīties dažādās velo aktivitātēs. Biedrības komandas dalībniekiem ir jāmaksā vienreizēja iestāšanās maksa 20,00 EUR un ikmēneša dalības nauda 3,00 EUR mēnesī. Jauniešiem no 15 līdz 18 gadu vecumam un nestrādājošiem studentiem vienreizējā iestāšanās maksa ir 10,00 EUR, bet ikmēneša dalības nauda ir 1,00 EUR mēnesī. Savukārt, bērniem un jauniešiem līdz 15 gadu vecumam gan iestāšanās, gan dalība biedrībā ir bez maksas. Jebkurš komandas dalībnieks brīvprātīgi var izvēlēties maksāt lielāku ikmēneša dalības maksu. Lai kļūtu par biedrības komandas dalībnieku, ir jāaizpilda un jāparaksta iesniegums komandas dalībniekam un nolikums par biedrības „Veloklubs Līvāni” komandas dalībniekiem. Par komandas dalībnieku var kļūt arī nepilngadīga persona. Šajā gadījumā ir jāaizpilda iesniegums komandas dalībniekam nepilngadīgai personai. Iesniegumu, ar savu parakstu, jāapliecina kādam no vecākiem, kam arī jāuzņemas pilna atbildība pārstāvēt sava bērna intereses līdz pilngadības sasniegšanai.

 

Kontaktinformācija:

Pasta adrese:Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316

M.tālrunis:26350848

e-pasts:info[at]livelo-team.lv

 

Norēķinu rekvizīti:

Biedrība „Veloklubs Līvāni”

Reģ.Nr. 40008122473

Norēķinu konti:

A/S "SEB Banka"
Konta Nr. LV62UNLA0050020461982

Swedbank A/S
konta Nr.  LV44HABA0551036030263

 Acquistiamo alcolici. Sappiamo dove vendere cognac d'élite ad un prezzo vantaggioso.