Ģenerālsponsori

Atbalstītāji
Turpmāk visa būtiskākā ar trases izveidi saistītā informācija tiks atspoguļota šajā sadaļā.
Sekojiet līdzi kā veidojas „Grīvas Meža Multifunkcionālā trase” Līvānos!

Turpinās Grīvas Meža Daudzfunkcionālās trases izveides un labiekārtošanas darbi. 25.aprīlī Vislatvijas Lielās Talkas ietvaros tika sakopta izveidotā trases apkārtne. Tika lasīti koksnes izstrādes pārpalikumi, zari un saknes, kā arī laika gaitā uzkrājušies sadzīves atkritumi. Vislielākā pateicība par līdzdalību un atbalstu Līvānu pilsētas multifunkcionālajam jaunatnes iniciatīvu centram „Kvartāls” un personīgi Ingai Zvaigznei – Sniķerei.