Ģenerālsponsori

Atbalstītāji
Turpmāk visa būtiskākā ar trases izveidi saistītā informācija tiks atspoguļota šajā sadaļā.
Sekojiet līdzi kā veidojas „Grīvas Meža Multifunkcionālā trase” Līvānos!

 

26.novembrī uzsākta trases apgaismes balstu ierīkošana. Apgaismojuma izbūves darbus uz bezatlīdzības principa veic SIA „Līvānu Kūdras Fabrika” un sertificēts elektroietaišu meistars Aivars Lazdāns.

Jaunākās bildes un visu trases izbūves gaitu hronoloģiskā secībā varat aplūkot fotogalerijā.