Ģenerālsponsori

Atbalstītāji
Turpmāk visa būtiskākā ar trases izveidi saistītā informācija tiks atspoguļota šajā sadaļā.
Sekojiet līdzi kā veidojas „Grīvas Meža Multifunkcionālā trase” Līvānos!

 

Kā arī tika plānots 13. novembrī tika uzsākts trases apgaismes komunikāciju ierīkošanas posms! Apgaismojuma izbūves darbus uz bezatlīdzības principa veic SIA „Līvānu Kūdras Fabrika”, SIA „Līvānu Meliorators” un sertificēts elektroietaišu meistars Aivars Lazdāns. Paldies par atbalstu!