Ģenerālsponsori

Atbalstītāji
Turpmāk visa būtiskākā ar trases izveidi saistītā informācija tiks atspoguļota šajā sadaļā.
Sekojiet līdzi kā veidojas „Grīvas Meža Multifunkcionālā trase” Līvānos!

Uzsākta trases atbrīvošana no celmiem

Notiek trases atbrīvošana no celmiem.
Sniedzot bezatlīdzības atbalstu darbus veic viens no projekta ģenerālsponsoriem - SIA „Līvānu Kūdras Fabrika”.