Ģenerālsponsori

Atbalstītāji
Turpmāk visa būtiskākā ar trases izveidi saistītā informācija tiks atspoguļota šajā sadaļā.
Sekojiet līdzi kā veidojas „Grīvas Meža Multifunkcionālā trase” Līvānos!

Biedrība „Veloklubs Līvāni” Līvānu novada Grīvas mežā realizē vērienīgu projektu, kura realizācijas rezultātā Līvānu novadā tiks izveidota ļoti moderna, apgaismota un daudzfunkcionāla trase 2 km garumā, kuru ikviens interesents varēs izmantot dažādām sportiskām aktivitātēm. Vasaras sezonā tas būtu – skriešana, riteņbraukšana, soļošana, nūjošana, zirgu izjādes un tamlīdzīgas aktivitātes, savukārt ziemas sezonā – distanču slēpošana klasiskajā un arī slidsolī. Trases teritorijā tiks izbūvēti divi tilti pāri gravai un viens tunelis - pārvads trases distancē. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt slēpju nomas punktu un nodrošināt slēpju nomu. Nākotnē trases teritoriju paredzēts aprīkot ar atpūtas vietām, un turpināt pilnveidot teritoriju izveidojot "atrakciju un piedzīvojumu trasi" un citu infrastruktūru veselīga dzīvesveida veicināšanai.

Projekta īstenošanai ir izstrādāts un Līvānu būvvaldē apstiprināts tehniskais projekts. Daudzfukcionālās trases būvniecība un aprīkošana tiks veikta 6.kārtās un tās realizācijas kopējās izmaksas varētu sastādīt apmēram 500 000 EUR.

Projekta 1.kārtas realizācijai ir saņemts publiskais finansējums 18 497,33 EUR apjomā saskaņā ar apstiprinātu projekta pieteikumu Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku Attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”