Ģenerālsponsori

Atbalstītāji




Turpmāk visa būtiskākā ar trases izveidi saistītā informācija tiks atspoguļota šajā sadaļā.
Sekojiet līdzi kā veidojas „Grīvas Meža Multifunkcionālā trase” Līvānos!

Uzsākti topošās trases maršruta atmežošanas darbi.