Ģenerālsponsori

Atbalstītāji
Turpmāk visa būtiskākā ar trases izveidi saistītā informācija tiks atspoguļota šajā sadaļā.
Sekojiet līdzi kā veidojas „Grīvas Meža Multifunkcionālā trase” Līvānos!

Ir uzsākta projekta pirmās kārtas realizācija. Projekta 1.kārtas realizācijas gaitā ir paredzēts izveidot trases profilu, atmežot trases teritoriju, izraut koku celmus, uzfrēzēt trases virskārtu un veikt trases apgaismojuma izbūves darbus, tas ir, apgaismojuma kabeļa ierakšana, apgaismojuma balstu uzstādīšana un objekta pieslēgšana elektroenerģijas sadales tīklam.

Veicot sagatavošanos 1.kārtas darbu veikšanai tika saņemtas visas nepieciešamās atļaujas un veikti visi nepieciešamie saskaņojumi ar iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām. Piešķirtā publiskā finansējuma izlietojumam tika veikta cenu aptaujas iepirkuma procedūra, kuras rezultātā tika izvēlēti elektrotehnisko materiālu piegādātāji trases apgaismojuma izbūvei, kā arī noslēgts līgums ar A/S „Sadales Tīkls” par elektro pieslēguma izbūvi. Pamatojoties uz cenu aptaujas iepirkuma rezultātiem trases apgaismojuma izbūvei nepieciešamos elektriskos kabeļus ar papildaprīkojumu, kā arī elektrovadības sadalni un zemējuma materiālus piegādās  SIA „El-Kraft” , apgaismojuma balstus ar aprīkojumu piegādās SIA „Onninen” bet apgaismes ķermeņus trases apgaismei – SIA „ATTA-1”.

Trases atmežošanas un izbūves darbus veiks SIA „Līvānu Dzīvokļu un Komunālā Saimniecība”. Objekta būvdarbu vadību veiks būvmeistars Andris Ušackis, bet būvuzraudzību veiks būvinženieris – arhitekts Uldis Bērziņš.

Trases 1.kārtas izbūves noteiktais termiņš ir 2014.gada 30.septembris, bet diemžēl ... ņemot vērā visu ar darbu organizāciju saistīto birokrātisko jautājumu risinājumu iekavēšanos projekta 1.kārtas nodošanas termiņš tiks pagarināts līdz nākamā gada vasarai.