Grīvas meža multifunkcionālās trases izveide Līvānu novadā

Biedrība ir uzsākusi realizēt vērienīgu projektu, kuras ietvaros Līvānu novada Grīvas mežā tiks izbūvēta jauna, apgaismota, multifunkcināla trase 2 km garumā. Trase būs paredzēta ... riteņbraukšanai, skriešanai, nūjošanai un citām veselīga dzīvesveida aktivitātēm vasaras sezonā, un ... slēpošanai slīdsolī un klasiskajā solī ziemā. Trases teritorijā tiks izbūvēti divi tilti pāri gravai un viens tunelis - pārvads trases distancē. Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt slēpju nomas punktu un nodrošināt slēpju nomu. Nākotnē trases teritoriju paredzēts aprīkot ar atpūtas vietām, un turpināt pilnveidot teritoriju izveidojot "atrakciju un piedzīvojumu trasi" un citu infrastruktūru veselīga dzīvesveida veicināšanai.
Trases izveides projekta realizācija jau ir sākusies. Ir noslēgts ilgtermiņa nomas līgums ar novada pašvaldību, uzsākta trases tehniskā projekta izstrāde, iesniegts projekta pieteikums uz ES fondu finansējuma piesaisti. Bet ... ņemot vērā plānotā projekta augstās izmaksas būsim pateicīgi par sponsoru atbalstu.